Een duurzaam morgen voor ons bedrijf, onze medewerkers en onze klanten.

Als beeldbepalende verhuurder voeren we MVO in veel aspecten van onze bedrijfsvoering door. Daarvoor hebben we uiteraard de benodigde certificeringen op veiligheid, energiemanagement en HR. Vandaar ook de keuze van ISO 9001 bij onze specialismen. Het Boels Managementsysteem is conform de ISO 9001 ingericht.

Veiligheid

Boels wil de beste medewerkers vinden, binden, boeien en laten ontwikkelen. Daarbij staat veiligheid centraal binnen de bedrijfsvoering. Zo zijn we sinds een aantal jaren volledig VCA* gecertificeerd. Het verbeteren van de werkomgeving, het uitbreiden van veiligheidsprocedures, het opleiden van medewerkers en het stimuleren van positief veiligheidsgedrag staan aan de basis van ons bedrijf. Door deze maatregelen zijn het aantal onveilige situaties en incidenten (verzuim/ schade) de afgelopen jaren gedaald.

Verduurzaming

Bijdragen aan een duurzamere wereld doen we door het continue uitbreiden van onze grote en diverse ECO vloot. Zo investeren we in de nieuwste technologieën om onder andere het energieverbruik, emissies en de geluidsproductie van ons verhuurmaterieel en vestigingen te minimaliseren. Gekozen is daarom voor het energiemanagement systeem ISO 50001. Door het energiemanagement systeem zijn onder andere tl-buizen vervangen voor LED-verlichting, hebben we de isolatie verbeterd en passen we in onze vestigingen slimme meters en thermostaten toe. Ook leggen we op diverse panden en depots zonnepanelen op het dak.

Ook zijn we in het bezit van een CO2 Footprint certificaat. Door ons grote netwerk van vestigingen en hubs zijn transportafstanden altijd kort en efficiënt. We combineren daarbij de aan- en afvoer van machines zo veel mogelijk om de CO2 uitstoot tijdens transport te beperken. Boels is daarnaast een STEK gecertificeerde installateur. STEK-gecertificeerde ondernemingen staan voor kwaliteit, duurzaamheid op het gebied van koeltechniek.

Download hier ons duurzaamheidsbeleid
VN Global Compact

Sinds 16 december 2022 heeft Boels Groep het United Nations Global Compact, het grootste vrijwillige duurzaamheidsinitiatief van bedrijven ter wereld, ondertekend. De Tien Principes en 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de meest bekende initiatieven. De deelname van Boels houdt in dat we ons voortdurend inspannen om deze principes te integreren in onze duurzaamheidsstrategie, cultuur en dagelijkse activiteiten. In het kader van het UN Global Compact hebben wij een duurzaamheidsbeleid en een gedragscode opgesteld voor alle medewerkers en leveranciers. Extern wordt de voortgang (Communication on Progress, CoP) jaarlijks gerapporteerd aan het Global Compact.

VCA* certificering
Un Global Compact

Leveranciers Code of Conduct

Duurzaamheid is een geïntegreerd onderdeel van ons merk en onze services. Onze leveranciers spelen een cruciale rol bij het opbouwen van ons merk en onze hoge kwaliteitsnormen en het beperken van de risico’s in de toeleveringsketen. Daarom wordt van alle leveranciers verwacht en verlangd dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, contractuele verplichtingen jegens Boels Groep en de inhoud van de Boels Code of Conduct. Wij koesteren een open cultuur van vertrouwen en open communicatie waarin overtredingen van de gedragscode niet worden getolereerd. Melding maken hiervan is essentieel voor onze reputatie, ons succes en de mogelijkheid om te werken.

Download de Code of Conduct